Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets opgave er at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Del denne side:

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Email
  • Print

Der er ca. 1800 menighedsråd og omkring 13.000 menighedsrådsmedlemmer i Danmark. De yder et stort stykke frivilligt arbejde for at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Det seneste menighedsrådsvalg blev afholdt d. 13. november 2012

Faste opgaver

Menighedsrådet har en række faste opgaver. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, sørger for budget og regnskab og ikke mindst ansættelse og ledelse af kirkens ansatte.

Det er menighedsrådet, der bestemmer, hvordan den lokale kirkes penge skal bruges. Skal der fx indkøbes nye salmebøger, arrangeres udflugter, babysalmesang eller midnatsgudstjenester? Og hvem skal ansættes?

Tags: