Gudstjeneste og Kirkemusik

Udvalgets opgave er dels at indsamle viden om liturgisk udviklingsarbejde lokalt i stiftet og nationalt, dels at fremme samtalen om gudstjenesten i Københavns Stift

Del denne side:

 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Email
 • Print

Udvalgets medlemmer er: 

 • Rasmus Nøjgaard. Sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke (formand). Mail: rn@km.dk
 • Christiane Gammeltoft-Hansen. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Birgitte Haahr. Sognepræst ved Flintholm Kirke
 • Inge Lise Pedersen. Menighedsrådsformand i Lindevang Kirke
 • Claus Hansen. Menighedsrådsmedlem i Vesterbro Sogn, Enghave Kirke
 • Ph.d. Nete Enggaard. Cand. theol., 
 • Pablo Llambías. Forfatter
 • Morten Pedersen. Organist i Dragør Kirke

Gudstjenesten til debat

Biskopperne lægger i efteråret 2019 og foråret 2020 op til bred debat om fremtidens gudstjeneste.

Her kan du deltage i debatten

 • Mandag den 16. september kl. 16-18: Samtaledag om gudstjenesten. Vartov. Alle er velkomne
 • Onsdag d. 9. okt. kl. 9-12: Fri liturgi?
  Kursusdag for præster i Københavns Stift, Sankt Jakobs Kirke
 • Lørdag den 21. marts kl. 10-14: Fremtidens gudstjeneste.
  Konference for Københavns Stift på Borups Højskole med oplæg, talks og debat. Alle er velkomne, tilmelding åbner 1. september. Forhåndstilmelding kan ske på mail: RN@km.dk
 • Lørdag den 25. april: Landsdækkende konference på Fyn (sæt kryds i kalenderen, info følger)

Stiftsudvalget hjælper gerne med facilitering af debatter i provstier og sogne. Læs mere her

Udgivelser

Kort fortalt-hæfter

Rapporter

Gudstjeneste og Kirkemusik har til opgave at

 • Sætte gudstjenesten på dagsordenen i folkekirken i København, også blandt lægfolk, fx i form af temadrøftelser.

Det er en vigtig opgave for stiftsudvalget

 • at gennemgå og drøfte rapporter fra biskoppernes liturgiudvalg
 • at formidle dem til en kreds der rækker ud over teologiske og kirkemusikalske fagfolk
 • at facilitere en bred debat om dem i menighedsråd og menigheder

Stiftsudvalget skal formidle de indsamlede oplysninger om herskende gudstjenestepraksis i København

Det ønskes endvidere, at stiftsudvalget indhenter oplysninger om brug af alternative gudstjenesteformer, så de kan frugtbargøres i forbindelse med et videre liturgisk udviklingsarbejde.

Tags: